Fusce gravida elit id elit

Fusce gravida elit id elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida elit id elit elementum, vel dictum nibh ultricies. Integer sollicitudin ex non urna tincidunt, eu mollis nulla efficitur. Quisque dignissim orci eget dui pellentesque, ut laoreet sem mollis. Curabitur lobortis et risus nec faucibus. In odio nibh, rhoncus nec velit a, ultrices vehicula velit.

Consectetur adipiscing

Consectetur adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida elit id elit elementum, vel dictum nibh ultricies. Integer sollicitudin ex non urna tincidunt, eu mollis nulla efficitur. Quisque dignissim orci eget dui pellentesque, ut laoreet sem mollis. Curabitur lobortis et risus nec faucibus. In odio nibh, rhoncus nec velit a, ultrices vehicula velit.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida elit id elit elementum, vel dictum nibh ultricies. Integer sollicitudin ex non urna tincidunt, eu mollis nulla efficitur. Quisque dignissim orci eget dui pellentesque, ut laoreet sem mollis. Curabitur lobortis et risus nec faucibus. In odio nibh, rhoncus nec velit a, ultrices vehicula velit.

Figyelmeztetés

A honlap célja

Honlapunk célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Sager Pharma tevékenységéről, és a Sager Pharma által forgalmazott vagy támogatott gyógyszerekről, termékekről.

Használat feltételei

Minden felhasználó elfogadja a honlap használatának az alábbi feltételeit, és elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlapon szereplő információk jogosulatlan felhasználásáért a Sager Pharma nem vállal felelősséget.
A honlapon elhelyezett információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, amely nem helyettesíti az orvos vagy más egészségügyi szakember felkeresését.

Információk

A Sager Pharma mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. A Sager Pharma fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A Sager Pharma nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért, és nyomatékosan elutasít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Nem terheli felelősség sem a Sager Pharma Kft. -t sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért és hiányosságaiért.

Hivatkozások, linkek

Ha Ön elhagyja a www.sagerpharma.hu oldalait, és más internetes honlapra kerül át, akkor ott más feltételek érvényesek, és az általuk közölt információk helyességéért akkor sem vállalunk felelősséget, ha a www.sagerpharma.hu honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Védjegyek, védett nevek, domain nevek

A bejegyzett védjegyek, védett nevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. Az egyes logókat és védjegyeket csak előzetes írásos hozzájárulással lehet felhasználni vagy sokszorosítani. A Sager Pharma által bejegyzett domain-nevek nem használhatók fel sem üzleti célból, sem a Sager Pharma jó hírnevének csorbítására.

Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

A www.sagerpharma.hu honlappal kapcsolatos minden szerzői jog a Sager Pharmát illeti.

Honlapot látogatóktól származó visszajelzések

A Sager Pharma részére elküldött információt nem őrizzük meg, és nem vállalunk válaszadási kötelezettséget.

Adatvédelmi tájékoztató

A SAGER Pharma Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, az általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A SAGER Pharma Kft. adatkezelési gyakorlata kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseit.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a SAGER Pharma Kft., székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

2. A kezelt adatok köre

A honlapon található szolgáltatások egy része nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Ön személyazonossága, illetve személyes adatai feltárása nélkül hozzáférhet.

A honlap meghatározott részei megtekintéséhez azonban szükséges az azonosításra szolgáló adatok megadása. A SAGER Pharma Kft. a honlapján kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a látogató úgy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve e-mailben küldött szakmai információ igényléséhez rendelkezésre bocsátja. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, akkor elfogadja annak a lehetőségét, hogy a honlap bizonyos részeihez nem fér hozzá. A honlap regisztrált felhasználói számára fenntartott szolgáltatások:
- a honlap orvos szakmai (vényköteles termékekre vonatkozó) tartalma.

A regisztrációhoz, illetve az e-mailben küldött szakmai információ igényléséhez a látogató a nevét, a lakcímét, az e-mail címét és az orvosi pecsétszámát adja meg. A látogató adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SAGER Pharma Kft. a megadott személyes adatokat nyilvántartsa és kezelje. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a honlap üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A honlap üzemeltetője különleges adatot nem gyűjt és nem kezel.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a honlap meghatározott részeinek megtekintéséhez szükséges azonosítás, illetve szakmai információk küldése e-mailben.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a látogató (érintett) hozzájárulása alapján kezeli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik, illetéktelen személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé, az adatokat nyilvánosságra nem hozza.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A honlapon regisztrált látogatói bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a SAGER Pharma Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik az adatok helyesbítését, módosítását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

A látogatók ezzel kapcsolatos kérelmüket a SAGER Pharma Kft. székhelyére vagy sager@sagerpharma.hu e-mail címre küldött levél útján terjeszthetik elő. Az adatkezelő a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

A honlap látogatója tiltakozhat személyes adatának nem megfelelő kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Avtv. tartalmazza.

8. Adatvédelmi Nyilvántartás

Az adatkezelő a honlap adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő regisztráció végett bejelentette.

A Seractil® Dolo 300 mg filmtabletta vény nélkül kapható, dexibuprofén hatóanyagot tartalmazó gyógyszer.

A Seractil Dolo ajánlott bruttó fogyasztói ára: 1 999 Ft

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Kedves Látogatónk!

Seractil DoloTekintettel az alábbi rendelkezésekre, melyek kimondják, hogy 2020. május 1-től bizonyos ibuprofén és dexibuprofén hatóanyagtartalmú készítmények vénykötelessé válnak ezúton értesítjük, hogy ez az OGYÉI rendelkezés érinti a Seractil Dolo 300 mg filmtabletta készítményünket is:

Ez a rendelkezés az EMA (Európai Gyógyszerügyi Hatóság) ajánlása alapján került bevezetésre: